Corona

Hoe gaan we om met nieuwe boekingen inzake Corona?

Markelo, 1 februari 2021

Beste gast,
Net als u, worstelen wij met de onzekere situatie rond de Corona-maatregelen. Wij willen u en uw groep graag ontvangen, maar het verleden heeft geleerd dat dit niet altijd kan. Omdat wij verplicht gesloten zijn of omdat er voor u beperkingen golden om als groep samen te komen op grond van de Nederlandse maatregelen.
Graag maken wij duidelijke afspraken hoe wij gezamenlijk omgaan met eventuele overheidsmaatregelen.

 1. Wanneer er geen beperkingen gelden voor het gebruik van de gehuurde accommodatie, dan gelden gewoon de algemene voorwaarden en daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden. 
 2. Gelden er beperkingen rond het gebruik van de accommodatie waar wij (binnen redelijke grenzen) iets aan kunnen doen m.b.t. de inrichting of indeling, dan spannen wij ons in om dat voor u te verzorgen. Is dit mogelijk, dan gelden er in feite geen beperkingen. Maatregelen die uzelf in alle redelijkheid in acht moet en kunt nemen, gelden niet als een beperking.
 3. Maken de beperkingen en/of de aanpassingen het onmogelijk om de accommodatie met uw gehele gezelschap te gebruiken? Dan kunt u ervoor kiezen om de kale huursom (excl. schoonmaak- en andere kosten) naar rato van de groepsaanpassing als korting (met een maximum van 50%) te ontvangen. Óf de reservering om te boeken naar een andere datum. Omboeken is tevens mogelijk wanneer de accommodatie in zijn geheel niet gebruikt kan worden wegens de geldende overheidsmaatregelen.
 4. Bij een omboeking, bent u administratiekosten verschuldigd van 10% over de kale huursom. Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 50% van de huursom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend). De nieuwe datum dient te liggen binnen 18 maanden na de geboekte periode en tegen de voor die periode geldende voorwaarden. Besluit u geen gebruik te maken van de omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de annuleringsregeling) dat u op dat moment 30% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent.
 5. Indien een reservering voor een tweede/derde/vierde maal omgeboekt zou moeten worden, dan gelden de volgende omboekingsmogelijkheid:
 • tweede verplaatsing: administratiekosten 10% over de kale huursom. Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 70% van de huursom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend).Besluit u geen gebruik te maken de omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de annuleringsvoorwaarden) dat u op dat moment 50% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent.
 • derde verplaatsing: administratiekosten 10% over de kale huursom. Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 90% van de huursom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend). Besluit u geen gebruik te maken de omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de annuleringsvoorwaarden) dat u op dat moment 70% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent.
 • vierde verplaatsing: administratiekosten 10% over de kale huursom. Besluit u geen gebruik te maken de omboekingsmogelijkheid, dan geldt (in afwijking van de annuleringsvoorwaarden) dat u op dat moment 90% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent.

Met vriendelijke groet,

Hennie en Linda Boswinkel
Vakantieboerderij Landgoed Kolhoop

Reglement inzake het verplaatsen van groepsbijeenkomsten in verband met Covid 19 (geboekt voor 15-03 2020)

Reglement inzake het verplaatsen van groepsbijeenkomsten in verband met Covid 19 (geboekt voor 15-03-2020)

Landgoed Kolhoop heeft een reglement opgesteld met het oog op het verplaatsen van
groepsbijeenkomsten in verband met Covid19.

Inleiding: in verband met regelgeving en angst bij deelnemers hebben diverse groepen de wens
uitgesproken de geplande groepsbijeenkomst te verplaatsen naar een later tijdstip. Dat gebeurt op
grond van de gedachte dat de situatie in de toekomst zodanig genormaliseerd is dat het treffen op
dat moment voor hun groep haalbaar is.

Bij Landgoed Kolhoop is het al sinds juni 2020 mogelijk weer gasten te ontvangen, voornamelijk vanwege de beschikbare hoeveelheid ruimte.

Mocht een groep besluiten de bijeenkomst te verplaatsen in verband met Covid 19 dan is het reglement als volgt:

 1. De eerste verplaatsing naar een ander tijdstip was gratis .
  Wil de groep de verplaatste bijeenkomst dit jaar tot drie maanden van tevoren
  alsnog annuleren, dan is een vergoeding verschuldigd van 30% van de verblijfssom.
 2. Wanneer de bijeenkomst naar de mening van de groep ook in 2021 niet door kan gaan is er
  de mogelijkheid de bijeenkomst te verplaatsen naar 2022 .
  Voor die verplaatsing worden 10% verplaatsingskosten in rekening gebracht.
  Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 50% van de verblijfssom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend).
  Wil de groep in 2022 tot 3 maanden van tevoren alsnog annuleren dan is dit mogelijk tegen
  betaling van de reeds voldane aanbetaling van 50% van de verblijfssom.
 3. Wanneer de bijeenkomst naar de mening van de groep ook in 2022 niet door kan gaan is er
  de mogelijkheid de bijeenkomst te verplaatsen naar 2023.
  Voor die verplaatsing worden 10% verplaatsingskosten in rekening gebracht.
  Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 70% van de verblijfssom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend).
  Wil de groep in 2023 tot 3 maanden van tevoren alsnog annuleren dan is dit mogelijk tegen
  betaling van de reeds voldane aanbetaling van 70% van de verblijfssom.
 4. Wanneer de bijeenkomst naar de mening van de groep ook in 2023 niet door kan gaan is er
  de mogelijkheid de bijeenkomst te verplaatsen naar 2024.
  Voor die verplaatsing worden 10% verplaatsingskosten in rekening gebracht.
  Daarnaast wordt de aanbetaling verhoogd tot 90% van de verblijfssom (hierop wordt de oorspronkelijke aanbetaling verrekend).
  Wil de groep in 2024 tot 3 maanden van tevoren alsnog annuleren dan is dit mogelijk tegen
  betaling van de reeds voldane aanbetaling van 90% van de verblijfssom.
 5. Wanneer de groep ook in 2024 en volgende jaren van mening is dat de bijeenkomst niet door
  kan gaan is het mogelijk de bijeenkomst van jaar tot jaar te verplaatsen tegen betaling van
  10% van de verblijfskosten of te annuleren tegen betaling van 90% van de verblijfskosten.